Living Lab

Pierwsi w Polsce

Turkowski Living Lab, jako pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, został oficjalnie włączony do Europejskiej Sieci Living Labs (ENoLL, European Network of Living Labs)! Uroczysta inauguracja odbyła się w dniach 13-14 kwietnia br. w Walencji, podczas międzynarodowego spotkania Sieci, które miało miejsce przy okazji Dni Prezydencji Hiszpańskiej.

Koncepcja Turkowski Living Lab, jaka została zaprezentowana w Walencji, wpisuje się w przyjęte przez Stowarzyszenie cele statutowe, bowiem jej ideą jest podejmowanie aktywności w zakresie współdziałania na rzecz rozwoju społeczności wiejskich w ramach partnerstw zawiązywanych zarówno na arenie lokalnej, jak i międzynarodowej. Partnerami Turkowskiego Living Lab są wszystkie gminy powiatu tureckiego oraz gminy ościenne, zrzeszone w stowarzyszeniu, tj. Gmina Goszczanów i Gmina Kościelec, jak również reprezentanci sektora gospodarczego – firma działające w obszarze technologii komunikacyjnych i informatycznych, działająca na rynku krajowym Spółka Infobase oraz Kopalnia Węgla Brunatnego S.A. ADAMÓW, a także Stowarzyszenie – T.U.R. i Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości w Poznaniu, reprezentujące sektor społeczny


Celem podjętej przez T.U.R. – LL inicjatywy jest szeroko rozumiana aktywizacja turystyczna regionu w kierunku turystyki aktywnej. Projekt przewiduje wykorzystanie terenów pokopalnianych oraz naturalnych walorów krajoznawczo-przyrodniczych gmin partnerskich w celach rekreacyjno-turystycznych. Jego osią, będącą zarazem spoiwem pomiędzy wszystkimi parterami i beneficjentami, będzie platforma informatyczna, oferująca obok tradycyjnych usług o charakterze informacyjno-promocyjnym, także szereg funkcjonalności skierowanych do potencjalnych użytkowników i zarazem aktorów inicjatywy (np. system rejestracji on-line).


Living Lab oznacza metodykę prowadzenia działań badawczo-wdrożeniowych w warunkach Gospodarki Opartej na Wiedzy i Społeczeństwa Informacyjnego, w której innowacyjne produkty, usługi bądź aplikacje są opracowywane, testowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistych, w ramach interdyscyplinarnych zespołów obejmujących wszystkie zainteresowane podmioty – od inżynierów i badaczy, poprzez przedsiębiorców, władze lokalne, organizacje społeczne, aż po obywateli. Living Lab określa też miejsce, gdzie tworzone są innowacje (nie tylko technologiczne, ale także społeczne, ekonomiczne i inne), skupiające się na potrzebach ich adresatów. Warto podkreślić, iż proces tworzenia innowacji jest w tym wypadku procesem otwartym (tj. opartym o szerokie partnerstwo wielu różnych organizacji, co w języku angielskim określa się mianem Open Innovation) i demokratycznym (tzn. obejmuje udział całych społeczności użytkowników końcowych). Istotne jest też to, że każdy Living Lab oparty jest na współpracy kluczowych dla danego regionu graczy (włącznie z lokalną administracją), dzięki czemu skuteczniej włącza się w realizację jego strategicznych celów.


Uczestnictwo w społeczności Living Labs umożliwia dostęp do wiedzy i licznych narzędzi dedykowanych dla członków sieci, a także innych projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską (min. CoreLabs, CLOCK, Collaboration@Rural). Obecni członkowie sieci ENoLL używają różnorodnych technologii, metod i aplikacji, a także korzystają ze współpracy z dostawcami zaawansowanych rozwiązań technologicznych i instytucjami badawczymi.

Magdalena Ciołek

Gminy członkowskie:
1 2 2 3 4 5 6 7 8
Strona główna  |  Leader - Nabory  |  Realizowane projekty  |  Aktualności  |  Stowarzyszenie  |  Gminy  |  Fotorelacje  |  Kontakt  |  Komunikaty  |  Cookie

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.