Stowarzyszenie

Informacje ogólne

Strona glówna / Stowarzyszenie / Informacje ogólne

Lokalna Grupa Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizuje społeczność lokalną i promuje obszar oraz wspiera i upowszechnia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie zostało powołane na Założycielskim Walnym Zebraniu w dniu 8 lipca 2008 r.

z inicjatywy przedstawicieli trzech sektorów – społecznego, gospodarczego i publicznego. Rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce w Sądzie Rejonowym w Poznaniu , w IX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych w dniu 14 sierpnia 2008 r. Jak stanowi preambuła zawarta w Statucie – Stowarzyszenie kontynuuje wcześniej podjęte działania przez Fundację „Turecka Unia Rozwoju – T.U.R.”, która ustanowiona została aktem notarialnym w dniu 11 września 2006 r.

Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” ma na celu szeroko pojmowany rozwój obszarów wiejskich na terenie gmin członkowskich, tj. – Brudzewa, Goszczanowa, Kawęczyna, Kościelca, Malanowa, Przykony, Turku, Władysławowa. Od czerwca 2015 roku członkiem Stowarzyszenia jest Gmina Dobra.

Zgodnie z obraną Lokalną Strategią Rozwoju, Lokalna Grupa Działania realizować będzie w latach 2016-2023 następujące cele ogólne:

  • Rozwój gospodarczy oraz promocja przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
  • Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
  • Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

W ramach niniejszych celów zakłada się realizację przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, kultury, edukacji i integracji społeczności. Jako Lokalna Grupa Działania zakładamy także podejmowanie inicjatyw w obszarze zgodnym z przyjętymi celami z innymi Lokalnymi Grupami działania z kraju, jak i z zagranicy. Realizacja wspólnych przedsięwzięć możliwa będzie do sfinansowania w ramach projektów współpracy przewidzianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pobierz pliki

Gminy członkowskie:
1 2 2 3 4 5 6 7 8
Strona główna  |  Leader - Nabory  |  Realizowane projekty  |  Aktualności  |  Stowarzyszenie  |  Gminy  |  Fotorelacje  |  Kontakt  |  Komunikaty  |  Cookie

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.